Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

:: Изследвания :: Познание :: Иновации :: Консултации ::

От 1998, РЕСАК прилага Дистанционни изследвания и ГИС във взимането на решения в областта на земеделието и управлението на околната среда, изследването на земното покритие и земеползването, инвентаризация на почвените, горските масиви и водните ресурси, оценка на щетите от природни бедствия, планиране на урбанизираните територии, както и при участията си в индивидуални и съвместни регионални и международни проекти.

РЕСАК поддържа високо квалифицирани специалисти, покриващи широк спектър от приложни области на ДИ и ГИС.

Изтегли филм за българо-френския проект БУЛГАРИСК - 2008". ( 102 MB )

Услуги

Проекти

РЕСАК предлага услуги свързани с разработването на решения в областта на ДИ и ГИС, ортофото картиране, както и консултации по проекти и конкретни задачи в тази сфера.

Центърът РЕСАК е участвал в множество проекти като водеща институция, като освен това членове на РЕСАК са играли роля на подизпълнители и консултанти по проекти водени от други организации.

Контакти

Ако имате нужда от сателитно/самолетно изображение, или просто се нуждаете от готов за използване ГИС продукт, съставен на базата на ДИ, свържете се с нас за да обсъдим как може да сме Ви от полза.

Използвани сателитни изображения в уеб-пространството на РЕСАК: за изображения от Ikonos - с разрешение на European Space Imaging / © European Space Imaging GmbH, www.euspaceimaging.com; за изображения от QuickBird - с разрешение на DigitalGlobe, www.digitalglobe.com; за изображения от Landsat © ESA.

20 години лидер в геоинформационните услуги в България

РЕСАК участва в 7РП:

geoland2

SAFER

COSMOS

EUFODOS

HELM

Новини

02.2018

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ) и Сдружение "Алианс за околна среда" (АОС) участваха в среща-семинар с представител на немската фирма GAF AG - Jurgen Langenwalter

Още ...


01.2018

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК изпълни допълнителни дейности по проект за изготвяне на Общ устройствен план /ОУПО/ на община Болярово.

Още ...


12.2017

Регионални мрежи за интегриран риск и управление на територията
Оперативен капацитет за наблюдение на Земята, за подкрепа на намаляване и управление на риска от бедствия (DRR & DRM) и редовен мониторинг на промените

Още ...


12.2017

До края на годината SIIS Ви предоставя възможност да закупите данни от спътниците KOMSPAT-3A, 3 и 5 с отстъпка от 50% за архивни поръчки и 20% за ново заснемане

Още ...


11.2017

Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в 23-та конференция на MARS-Unit, JRC, в Gormanston, Ирландия

Още ...


10.2017

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК участва в разработването на доклад, насочен към широката общественост, по проект “Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България"

Още ...


09.2017

РЕСАК и АУРЕ участваха в третия семинар за потребители на информацията от проекта GlobBiomass, който се проведе от 11.09 до 13.09.2017 г. във ФАО/ООН, Рим, Италия

Още ...


09.2017

От 1 септември 2017 г. РЕСАК има споразумение с SIIS за дистрибуция на изображения от спътниците от серията KOMPSAT

Още ...


07.2017

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК участва в разработването на брошура по проект "FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България"

Още ...


06.2017

ReSAC създаде Web-ГИС портали за публикуване и визуализиране резултатите на два проекта за биоразнообразие и екосистеми

Още ...


05.2017

Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в регионален семинар по проект GEO-CRADLE на тема "Повишаване на възможностите пред науката и бизнеса в област Наблюдение на Земята, посрещайки регионалните предизвикателства"

Още ...


04.2017

Експерти от РЕСАК и ИБЕИ-БАН представиха резултатите от проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България" пред водещи на сектори от Директорат D – Устойчиви ресурси, Звено D5 Сигурност по храните в JRC, Испра, Италия

Още ...


03.2017

Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в регионален семинар по проект GEO-CRADLE на тема "Повишаване на възможностите пред науката и бизнеса в област Наблюдение на Земята, посрещайки регионалните предизвикателства на Балканския полуостров"

Още ...


02.2017

Участие на Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК в Международна научна конференция "Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги - Науката в действие"

Още ...


11.2016

Участие на Център РЕСАК в XXVI Международен симпозиум "Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области"

Още ...


 
 
 
 
  РЕСАК® © 2016. Всички права запазени