Новини

Архив 2015 г.

В Солун бе проведена 21-ва Конференция на MARS-Unit, JRC

11.2015

Конференцията е посветена на Първата година от въвеждането на Общата селскостопанска политика (CAP)

24-25 Ноември 2015, хотел Македония Палас, Солун, Гърция

Конференцията предложи възможност на администрациите на страните членки, служители на ЕС, доставчици на спътникови изображения и изпълнители, да се срещнат и да обсъдят конкретни проблеми или иновации, свързани с цялостното управление на преките помощи към Общата селскостопанска политика (CAP). Това включва, както контрола с дистанционни изследвания (CwRS), Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП/LPIS) и системи за качество и оценка, създаване и управление нa постоянно приоритетни екологични площи (EFA), както и технологии за GNSS (Global Navigation Satellite System) в подкрепа на CAP.

Конференцията бе проведена в х-л Macedonia Palace, като присъстваха представители от JRC, MARS-unit, DG AGRI, както и на eGeos, European Space Imaging, представители на OPEKEPE (GR), NEO B.V. (NL), RP Wales (UK), Abaco (IT), AVEPA (IT), Danish Agrifish Agency (DK), MoA (IE); от българска страна присъстваха представители на МЗХ, както и Агенцията за Агро-Екологични Плащания.

РЕСАК се представи с постер, относно научно-приложни задачи свързани с радарни данни (SAR) от Европейски спътници – COPERNICUS Sentinel-1, ENVISAT, ERS1/2.

Списък на презентациите, можете да намерите долу:
Официален уеб-сайт на КОНФЕРЕНЦИЯТА "21st MARS Conference"

Програмата на Конференцията, можете да намерите долу:
Agenda, "Feedback on the 1st year of implementation of the new CAP"


Успешно бе проведена Конференцията – „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ПИОНЕРИТЕ“ посветена на 100 години от рождението на проф. Иван-Асен Николов Петков

08.2015

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ПИОНЕРИТЕ“

Благодарим на всички, които посетиха Конференцията, както и на всички колеги физици, приятели на Проф. Пектов, съ-организатори, катедра "Метеорология и Геофизика" на Физически Факултет, издателство "Тита-Консулт", НИГГГ-БАН, на всички студенти, както и на всички тези, които отделили от времето си за да ни посетят.

Списък на представените доклади можете да изтеглите по-долу:
ДОКЛАДИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ПИОНЕРИТЕ – Конференция, посветена на 100 години от рождението на проф. Иван-Асен Николов Петков

08.2015

30ти октомври 2015 Физически факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Организирана от Катедра "Метеорология и Геофизика", Физически факултет Фондация "Иван-Асен Николов Петков"
Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

Конференцията ще се проведе на 30 октомври 2015 във Физически факултет.

През 2015 г. се навършват 100 години от рождението на проф. Иван-Асен Петков – дългогодишен преподавател в Софийски Университет, един от пионерите на науките за Земята в България, основоположник и изследовател на редица задачи, свързани с геофизичните свойства и прояви на процесите на земната повърхност и в земните недра.

Инициативният комитет кани всички, които директно или косвено са свързани с геофизичните науки, настоящи и бивши геофизици, колеги, които са познавали и работили с проф. Петков, колеги, които да представят съвременните тенденции в геофизичните науки, студенти и всички които биха искали да се запознаят с живота, преподавателската и научната дейност на един от пионерите в родната наука.

Молим за съдействие колегите, работили лично с проф. Петков и притежаващи негови публикации, снимков материал и биографична информация да се свържат с инициативния комитет. Копие от избрани материали ще бъде включено в том, посветен на живота и делото на проф. Петков.

Изтегли:
ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Книжка ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, РЕЗЮМЕТА, КРАТКА БИОГРАФИЯ НА ПРОФ. ПЕТКОВ, ФОТОГАЛЕРИЯ

Очакваме Ви!

 
 
 
  РЕСАК® © 2016. Всички права запазени