Услуги

WEB GIS

Web GIS Services developed in ReSAC according to the FP7 EUFODOS project:

The services are applicable in Forest monitoring and forest management as raster and vector datasets provided via WMS.

These services provides integrated geographic database including thematic rasters of the forest area and forest types (coniferous and deciduous). Provided data are suitable for preparation of further analyses.

The products are separated into the following categories as EUFODOS Forest Downstream Services :

 1. Map and GIS Database for Forest Areas, DGS Tran, 2009
 2. Rappid Mapping for Disaster Management (RMDM)
  1. RMDM - Forest Fire, Gostun
  2. RMDM - Forest Snowfall/Snowstorm, Sredets
 3. RapidEYE(c) Imageries

You can access the
Web GIS Services Catalog from here:
The direct preview of the datasets temporary is available from here:

About ReSAC's Web GIS Services:

Implementation of the Web GIS Services portal is done by implementation of the following open source products:

 • GeoServer
 • GeoServer is an open source software server written in Java that allows users to share and edit geospatial data. Designed for interoperability, it publishes data from any major spatial data source using open standards.
  GeoServer is the reference implementation of the Open Geospatial Consortium (OGC) Web Feature Service (WFS) and Web Coverage Service (WCS) standards, as well as a high performance certified compliant Web Map Service (WMS).


 • GeoNetwork
 • GeoNetwork is a catalog application to manage spatially referenced resources. It provides powerful metadata editing and search functions as well as an embedded interactive web map viewer.
  GeoNetwork has been developed to connect spatial information communities and their data using a modern architecture, which is at the same time powerful and low cost, based on the principles of Free and Open Source Software (FOSS) and International and Open Standards for services and protocols (a.o. from ISO/TC211 and OGC).
  The software provides an easy to use web interface to search geospatial data across multiple catalogs, combine distributed map services in the embedded map viewer, publish geospatial data using the online metadata editing tools and optionally the embedded GeoServer map server.


 • INSPIRE - Compliant Metadata in XML
 • The European Open Source Metadata Editor (EUOSME) is a web application to create INSPIRE-compliant metadata in any of 22 European languages. It has been developed by the Joint Research Centre as part of the EuroGEOSS project (www.eurogeoss.eu). It is therefore a research outcome and not a production tool.

  The compliant metadata are done by INSPIRE Metadata Editor


Разпространение на сателитни изображения

Една от основните услуги които РЕСАК предлага е разпространение на различни видове спътникови изображения. РЕСАК е дистрибутор на почти всички европейски компании доставчици на сателитни данни. РЕСАК има договорни споразумения за България с European Space Imaging, Inc. за разпространение на Ikonos, IRS; EURIMAGE S.p.A за разпространение на QuickBird, Landsat, ERS 1-2 SAR, ENVISAT ASAR, ASTER, JERS 1, NOAA; Spot Image S.A. за разпространение на изображения от Spot и FORMOSAT.

От тази хипервръзка, разположена над банера на сайта в дясно, можете да разгледате основните характеристики на спътниковите системи за дистанционни изследвания и получаваните от тях изображения, предлагани от Център РЕСАК.


Обработка на изображения

РЕСАК е водеща организация за България в областта на обработката на спътникови изображения. Техниките за обработка, които се прилагат на сателитните изображения или въздушни снимки включват процеси на растерна компресия, възстановяване, подобряване, предварителна обработка, количествено изразяване, пространствено филтриране и други техники за разпознаване на повтарящи се растерни мотиви. Служителите на РЕСАК има опит не само с различни техники за обработка на спътникови изображения в общ план, но и конкретен опит с приложението им за спътникови изображения от различни категории пространствена разделителна способност - от такива с много висока разделителна способност като QuickBird и Ikonos, през изображения със средна резолюция - Landsat и Spot, до сателитни изображения с ниска разделителна способност.


Разработка на данни и цялостни решения за ГИС

РЕСАК предлага услуги в областта на ГИС, които покриват широк диапазон от дейности - от въвеждане и превръщане на данни, преобразуване на формати, сканиране, дигитализиране, до създаване на специфични ГИС бази данни, анализи и модели. Превръщането на данни може да се осъществи от карти на хартиен носител или сканирани карти с предварително зададена географска проекция, таблични данни, друга съпътстваща информация и т.н. Специализираният софтуер, ползван от РЕСАК, може да работи с различни формати, както и да конвертира в подходящи за клиента формати. РЕСАК има техническа база за широко форматно сканиране и дигитализиране - с таблет или чрез векторизиране на ръка. Новосъздадените векторни/растерни файлове се проверяват топографски и към тях могат да се добавят бази данни за ГИС.


Фотограметрични услуги

РЕСАК предлага разнообразни фотограметрични услуги като фотограметрично картиране на въздушни снимки, определяне и вземане на точки за прецизиране и контрол на трансформацията, фотограметрична обработка и продукция на ортофото карти, цифрови модели на терена и т.н.


Услуги за бързо проследяване

РЕСАК предлага бързо картографиране на засегнати от бедствия райони както и за следене на земното покритие чрез спътникови изображения. При интерес от такива експресни услуги имаме възможност регулярно да предоставяме данни за земно покритие или земеползване и да обновяваме информацията, както на национално, така и на местно ниво. В случай на природно бедствие имаме необходимата инфраструктура и оборудване за поръчване на сателитни данни от различни сензори, за набиране на данни от терена и допълнителни данни, за обработка на спътниковата информация в кратки срокове и за предоставяне на актуална информация, карти и анализи за засегнатите зони.


Консултации и обучение

Експертите на РЕСАК, с дългогодишния си и разнообразен опит в областта на ДИ и ГИС, са в състояние да предложат различни консултантски услуги. Вече сме споделили опитът и познанията си с различни държавни институции, местни администрации, научни организации, университети и частни фирми. РЕСАК разполага с високо квалифицирани служители специалисти в различни области на приложение на ДИ/ГИС. В периода 1998-2006 те са участвали в обучения организирани от ФАО/ОН в Полша, Румъния; GTOS/FAO в Унгария, Чехия; учебни сесии в ESA/ESRIN, JRC Италия, Германия и обучения съпътстващи работния процес в България, организирани от експерти на JRC, FAO, AED SICAD. Служителите на РЕСАК имат сертификати за успешно завършени курсове по ДИ/ГИС организирани от FAO/UN, AED SICAD, JRC. За студенти и лица работещи в системата за взимане на решения РЕСАК организира обучителни курсове по ДИ и ГИС.

 
 
 
  РЕСАК® © 2016. Всички права запазени