Разработване на методология и приложение за моделиране на прогнози за потенциални загуби от наводнения по река Искър за района на Нови Искър, България

asdenimhsofia munesmis

През есента на 2007 г. РЕСАК участва в пилотен проект за разработване на методология и приложение за моделиране на прогнози за потенциални загуби от наводнения по р. Искър за района на Нови Искър.

Основният изпълнител на проекта беше Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция - АУРЕ с подизпълнители Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК и Национален институт по метеорология и хидрология - НИМХ.

Основният бенефициент на проекта е Столична община и проектът беше изпълнен с координацията на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения - ДАИТС.

Проектът имаше следните задачи:

  • разработване на методология за симулация на наводнения и анализи на потенциални загуби, прогнозиране на наводнения по река Искър в района на Нови Искър;
  • интегриране на GIS информация със сателитни изображения;
  • разработване на методология за метаданни за сателитни изображения;
  • тестване на различни DEM за моделиране на наводненията.

Проектът следва основните принципи на новата европейска директива за наводненията, издадена на 23 октомври 2007 г. Целта на Директивата на ЕС за наводненията е да се намалят и същевременно с това да се управляват рисковете от наводнения. Съгласно Директивата на ЕС за наводненията държавите-членки ще трябва да намалят риска от наводнения за районите, където рискът се счита за значителен. Това се прави, като първо трябва да се определи  степента на риска от наводнения (чрез картографиране на заплахата от наводнения и картографиране на риска от наводнения). Следователно трябва да бъдат установени цели за намаляване на риска от наводнения и съответно мерки, които ще бъдат предприети за постигането на тези цели. Те са описани в плановете за управление на риска от наводнения.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]