За нас

Профил на РЕСАК

Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК е създаден с подкрепата на Организацията за прехрана и земеделие (FAO) към Организацията на обединените нации ООН през 1998г., по проект TCP/BUL/8922.

До края на 2004г. РЕСАК е бил част от Българска аерокосмическа агенция (БАКА) като научно-изследователско звено.

От началото на 2005г. РЕСАК е регистриран като юридическо лице, като през последните години работи в близко сътрудничество с Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ).

АУРЕ има подписан договор за сътрудничество с JRC - ЕС за периода от 2007-2010 и 2011-2016, в който РЕСАК е обозначен като базово звено на АУРЕ за предоставяне на услуги и възможности в областта на земните наблюдения.

Основният предмет на дейност на РЕСАК е да развива методологии и приложения на Дистанционните изследвания /ДИ/ и Географските информационни системи /ГИС/ в земеделието и управлението на околната среда, изследване на земното покритие и земеползването, инвентаризация на почвената покривка, горските масиви и водните ресурси, оценка на риска и щетите от природни бедствия, планиране на урбанизирани територии, както и да участва в регионални и международни проекти самостоятелно и в партньорство и да провежда обучения.

РЕСАК разполага с високо квалифицирани специалисти, със задълбочени познания в областта на ДИ/ГИС технологии, които са взимали участие в обучителни курсове, специализации и обучения, съпътстващи работния процес, организирани от FAO/UN, GTOS/FAO, GEOSYS, DLR, AED-SICAD/SIEMENS, Voice-Insight, ISTAR/INFOTERRA, ESA/ESRIN/ESTEC, DG JRC/EC, Map Media, ESRI и други.

РЕСАК предоставя високотехнологични услуги, като:

  • Събиране и интегриране на данни
  • Обработка на изображения
  • Управление на геоинформацията и цялостни решения за ГИС
  • Уеб ГИС услуги
  • Бързо картографиране и оценка на щети
  • Разпространение на спътникови изображения
  • Консултации и обучение

РЕСАК, чрез АУРЕ, е дистрибутор на доставчици - световни лидери като European Space Imaging (EUSI), e-GEOS, ASTRIUM (SPOT Image), Airbus, SI Imaging Services (SIIS), Euromap - GAF AG и др.

РЕСАК разработва техники за интегриране на данни от различни сензори, включително и наземни измервания. Обработват се спътникови изображения, което включва целия набор от дейности - орторектификация, цветово контрастиране, класификация, 3D модели и др.

От основаването си центърът РЕСАК е осъществил редица национални и международни проекти по програми на ЕС като основен приоритет са GMES, INSPIRE, GAEC, CAP, GEOSS, FLOOD DIRECTIVE.

Най-важните проекти на РЕСАК са в областта на изследването на земното покритие и земеползването (LC/LU), контрола на евросубсидиите в областта на земеделието чрез дистанционни изследвания (CwRS), изграждането на система за идентификация на земеделските парцели (LPIS), изготвянето на цифрова ортокарта на България с използването на спътникови изображения (DOM), бързото картографиране на засегнати зони от бедствия (FTS), и развитието на гласови технологии (Voice Technology), реализирани с финансовата подкрепа на FAO/UN, DG JRC, FP6/EC, FP7/EC и МЗП/България.

Центърът РЕСАК е изключително активен по FP7/GMES като участва в проектите Geoland 2, SAFER, COSMOS, EUFODOS и HELM.

ReSAC е член на Български информационен офис за ГМОСС/Коперник.

Управителен съвет

Todor Shopov

Тодор Шопов - председател

 
Ljudmila Milenova.jpg

Людмила Миленова - член-учредител

 
Lyubimka Dyulgerova

Любимка Дюлгерова - член-учредител

Нашият екип се състои от висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит, придобит в процеса на работата по национални и международни проекти.

Ако имате някакви въпроси, всеки от членовете на РЕСАК с удоволствие ще откликне на запитванията Ви, затова не се колебайте да се свържете с нас на телефони +359 2 9800731 и +359 2 9811231 или по електронната поща на адрес . За повече информация, Ви молим, да разгледате страницата контакти.

Годишни финансови отчети

pdf

Годишен финансов отчет 2016 г.

 
pdf

Годишен финансов отчет 2017 г.

 
pdf

Годишен финансов отчет 2018 г.