Референции

След създаването си през 1998 година, Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК е работил с множество институции и организации.

По-долу може да разгледате част от нашите референции.

Референции и препоръки, издадени от наши партньори

pdf Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН - 09.08.2017
pdf Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН - 07.08.2017
pdf Министерство на земеделието и храните - 16.08.2013
pdf Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - 02.11.2016
pdf Национален институт по метеорология и хидрология - БАН - 19.07.2013
pdf Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен - 09.07.2013
pdf Министерство на околната среда и водите - 28.02.2013
pdf Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен - 13.03.2012
pdf Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (сега ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи") - 04.12.2008

Търсене