Услуги

РЕСАК предлага услуги свързани с разработването на решения в областта на Дистанционните изследвания (ДИ) и Географските информационни системи (ГИС), както и консултации по проекти и конкретни задачи в тази сфера.

РЕСАК предоставя високотехнологични услуги като:

Търсене