Консултантски дейности по изготвяне на годишен анализ (качествен контрол) на Системата за идентификация на земеделски парцели за България за 2012 г. съгласно изискванията на член б от Регламент 1122/2009 на Европейската Комисия

maf

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК е изпълнител на Договор № РД 50-41 от 19.02.2013 г. за изпълнение на консултантски дейности по изготвяне на годишен анализ (качествен контрол) на Системата за идентификация на земеделски парцели за България за 2012 г. съгласно изискванията на член 6 от Регламент 1122/2009 на Европейската Комисия.

В обхвата на договора между Министерство на земеделието и храните и Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК са включени следните основни дейности:

  • Техническа консултация по подготовката и изпълнението на Executable Test Suite (ETS) за 2012, съгласно изискванията на DG JRC (Главна дирекция Съвместен развоен център) към ЕК. Обучение по ETS на техническите служители на МЗХ;
  • Техническа консултация по изготвянето на отчета за LPIS QA 2012, както и по отношение стратегията за актуализация на LPIS (СИЗП).

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]