COSMOS: Coordination of Space NCPs as a Means to Optimise Services

fp7cosmos

Проект ID: 218813

Финансиране: FP7-SPACE

Продължителност: 2008.06.01 – 2012.03.31

Координатор: DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV - Germany

Партньори: В проекта участват 33 компании и институции от цяла Европа, включително РЕСАК и Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките от българска страна

Националните контактни лица (НКЛ) от 33 страни работят заедно по приоритет COSMOS. Поддържаните действия целят улесняването на кандидатите по Седмата рамкова програма (7РП) на Европейския съюз лесно да намират международни партньори и да си споделят добри практики.

COSMOS - Коопериране на контактните лица по приоритет Космос, като средство за оптимизиране на услугите (Cooperation оf Space NCPs as a Means to Optimise Services) - цели изграждането на мрежа от контактни лица по този приоритет.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]