Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничната зона Румъния-България

cbcbulgaria governmentromania governmentcbc spatial

Код на проекта: MIS ETC код 171

Програма за инициативата: Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България 2007-2013"

Начална дата: 02.2012

Продължителност: 32 месеца

Ползватели от България: МРРБ, 9-те крайдунавски области и партньорите по проекта

Основната цел на проекта е изработването на обща стратегия за териториално развитие за целите на устойчиво пространствено и икономическо развитие на Българо-Румънския трансграничен регион. Съществен елемент на проекта е разработването на всеобхватна териториална база данни за обектите от земното покритие на Българо-Румънския трансграничен регион, от съществено значение за по-доброто териториално развитие и планиране.

Експерти от Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ) и РЕСАК участват активно в разработването на обща за Българска и Румънска територия пространствена база данни. Основният елемент от тази база данни ще бъде информацията за земно покритие по методиката на ООН (UN-FAO) LCCS / LCML, на основата на обработени спътникови изображения.

Още за проекта: cbc171.asde-bg.org

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]