COSMOS+: Continuation оf the cooperation of Space NCPs as a Means to Optimise Services

fp7cosmos+

Проект ID: 284434

Финансиране: FP7-SPACE

Продължителност: 2012.05.01 – 2014.11.30

Координатор: DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV - Germany

Партньори: В проекта участват 25 компании и институции от цяла Европа, включително РЕСАК и Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при Българска академия на науките от българска страна

През месец юни 2008 г. Националните контактни лица (НКЛ) от 33 държави-членки на ЕС и асоциирани към Седмата рамкова програма (FP7) държави стартираха приоритет COSMOS - "Коопериране на контактните лица по приоритет Космос, като средство за оптимизиране на услугите".

COSMOS беше първата мрежова дейност за НКЛ. Чрез практическия опит партньорите допълнително научиха много за ефективния обмен, съвместните дейности и потребности на всеки един. Това позволи на НКЛ да се възползват един от друг от опита си и да повишат нивото на цялостното качество на своите услуги.

COSMOS+ се основава на този опит и продължава да засилва изграждането на капацитет на НКЛ, като увеличава максимално качеството на услугите си, както в цяла Европа, така и в света.

Търсене

Проекти

Общ преглед

Проекти по години

Проекти по години [англ.]