Новини 2009

Интерактивната интернет система SPOTMaps - България

12.2009

2009 12 banner spot maps

Един от резултатите на българо-френския проект – БУЛГАРИСК, свързан с приложението на спътникови изображения за управление на риска от природни бедствия като наводнение и горски пожари, както и замърсяване на крайбрежни води е създаване и въвеждане в експлоатация на интернет базирана система със спътникови изображения на територията на България, с разделителна способност 2,5 метра.

Освен българските бенефициенти по проекта - Държавната Агенция за Информационни Технологии и Съобщения (сега Изпълнителна Агенция в Министерство на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщения) и Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция, всеки заинтересован потребител, било то организация, фирма или гражданин може да се запознае пряко с възможностите на системата, да направи преглед на представените данни и да направи заявка за определена територия, която ще бъде изпълнена.

Интерактивната интернет система SpotMaps е разработена от френската фирма Spot Image, партньор по проекта БУЛГАРИСК и представлява спътникова ортофотокарта на страната с 2.5м разделителна способност и възможност за споделяне на национални референтни географски карти за нуждите на бъдещата визуализация, картографиране или стратегическо планиране.

Системата е достъпна на следния адрес - www.spotmapsbulgaria.com, като след съответната регистрация, потребителят може да ползва предложените услуги.

Тази услуга е в подкрепа на изискванията, поставени от директива 2007/02/ЕО – INSPIRE и е в изпълнение на заложените пилотни задачи и приоритети по Европейската програма за земно наблюдение – Глобален мониторинг на околна среда и сигурност (ГМОСС).

Среща по проект SAFER с Министерство на околната среда и водите

12.2009

2009 12 safer

На 1 декември 2009г. в Министерство на околната среда и водите беше проведена среща за запознаване на експертите на Министерството с проекта SAFER “Services and Applications for Emergency Response” по 7 Рамкова програма за научни изследвания на ЕК, приоритет КОСМОС.

Срока за изпълнение на проекта е декември 2008 – декември 2011г. На срещата присъстваха представители на басейнови дирекции – Дунавски район и Източнобеломорски район, Изпълнителна агенция по околна среда, дирекции “Води” и “Изпълнение по програми ФАР” към МОСВ. От страна на РЕСАК като партньор по проект SAFER беше представена програмата GMES на ЕК, целите по проекта SAFER и проучванията и резултатите постигнати до сега.

Участието на РЕСАК в проекта е в работни пакети “Управление на риска от наводнения” и “Картиране на ценностите”. Продуктите по тези пакети кореспондират пряко с изискванията на Директивата за риска от наводнения 2007/60/EEC на ЕС. На срещата бяха дискутирани подробно техническите параметри на продуктите по Директивата, методологиите за тяхната изработка и от страна на експертите на Министерството и басейновите дирекции беше изразено желание за съвместно сътрудничество с РЕСАК и обмяна на експертиза в рамките на проекта SAFER и при бъдещата работа по Директивата за риска от наводнения и по проекта Danube Floodrisk.

Успешно приключи Българо-Френския проект – „БУЛГАРИСК“ по приложение на спътниковите технологии в управлението на риска

11.2009

2007 11 27 bulgarisk

На 5 ноември, 2009г. в хотел Сити Бест Уестърн, в София, на ул. Стара Планина 8, се проведе заключителния семинар, в рамките на българо-френски проект – БУЛГАРИСК, свързан с приложението на спътникови изображения за управление на риска от природни бедствия като наводнение и горски пожари, както и замърсяване на крайбрежни води. Бенефициенти по проекта са Държавната Агенция за Информационни Технологии и Съобщения (сега Изпълнителна Агенция в Министерство на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщения) и Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция.

Семинарът бе организиран от Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК, от българска страна и от SPOT IMAGE, от френска страна.

По време на семинара българските представители демонстрираха нагледно състоянието по въвеждане и прилагане на системите и технологиите на наблюдение на земното покритие в България, инфраструктурата на пространствените бази данни и управлението на риска. Бяха обсъдени бъдещи възможности за сътрудничество между България и Франция в областта на интегрирането на спътникови изображения в оперативната практика за по-добро и качествено управление на риска у нас.

Програмата на обучителния семинар може да разгледате тук pdf

Изстрелване на нов спътник за целите на ГИС и дистанционните изследвания от Космоса

07.2009

2009 07 sstl launch ukdmc2

Компанията Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) изстреля два нови британски спътника UK-DMC2 и Deimos-1 на от космодрума в Байконур, Казахстан , точно в 18:45 UTC, които влизат в състава на съзвездието спътници за наблюдение на бедствия и аварии от Космоса (DMC). И двата спътника ще предоставят по-голяма дълбочина при изследвания и проекти свързани с околната среда и друг вид приложения с комерсиални цели.

Спътника UK-DMC2 е платформа за тестове на нови технологии и разработени от британски и испански екипи. UK-DMC2 лети на слънчево-синхронизирана орбита до Deimos-1 и до в момента опериращия - DMC.

Полезният товар на UK-DMC2 включва оптичен сензор, който предоставя резолюция от 22 метра на пиксел, за разлика от сегашните 32 метра (при DMC), докато ширината на сцената остава 600 км. Освен това, налични са два високоскоростни радара в работещи в X - радиочестотен спектрален канал, при скорост на преноса на данните от 20 до 80 bps. Това ще позволи новият спътник да сваля сканираните изображения 10-пъти по-бързо, за разлика от предишния спътник.

Подобреното снабдяване с електрическа енергия на установката, ще позволи процеса на заснемане да бъде удължен, което води до по-голяма площ на сканираната територия. Също така, още по време на сканирането (в реално време) могат да се предават данните към приемника, за разлика от досега при DMC. Така, клиентите които притежават станция само за приемане, биха могли да приемат на момента, директно от UK-DMC2. Това предимство не е само повече гъвкавост, а и по-голям капацитет на данните, предавани към приемника.

SSTL и техния спътник UK-DMC2 ще може освен това да поддържа и доста научни експерименти, разработвани от британските студенти, които са победители в състезанието за космически експерименти (Space Experiment Competition) спонсорирани от Британския национален космически център – BNSC. Така например, училището Shrewsbury участва с експеримент - POISE, който представлява изследване на начина, по който флуктуациите в йоносферата влияят на преминаването на радио-сигнали през земната атмосфера. Надеждите са, че с този експеримент ще се допринесе в изследванията при прогнозиране на земетресенията.

Повече за UK-DMC2 и Deimos-1 можете да намерите на страницата на SSTL - тук, а тук можете да намерите повече за информация за изстрелването на двата спътника.

Готови резултати по проекта БУЛГАРИСК

07.2009

2007 11 27 bulgarisk

В началото на месец Юли бе взето решение, Българската и Френската страни да продължат укрепването на оперативния капацитет по използването на оперативни решения по управления на риска, в посока горски пожари, наводнения и т.н. По-долу е представен филм по проекта.

На заключителния семинар, в началото на месец ноември, ще бъдат представени резултатите от проекта и създадения капацитет, като в продължение на една година след това, Българската и Френската страни се договарят да осигурят бързи карти по направление - "превенция на горските пожари".

Филм за българо-френския проект BulgaRisk

Download (Right-click & select "save link as" or "save target as"...)