Новини 2007

Семинар за BulgaRisk в Бояна

11.2007

2007 11 27 bulgarisk

На 27.11.2007 - вторник, от 9.30 в резиденция БОЯНА в София се проведе семинар на тема ”Високотехнологични решения при използването на дистанционни изследвания за целите на управление на риска”.

Семинарът се организира в рамките на българо-френския пилотен проект BulgaRisk - "Integration of Satellite Imageries in the Operational Procedures of Risk Management in Republic of Bulgaria". Проектът е иницииран от ДАИТС и АУРЕ от българска страна и фирмата SPOT Image от френска страна. В основната си част е финансиран от правителството на Република Франция.

Представяме на Вашето внимание презентацията на Флоранс Байарин относно проекта БУЛГАРИСК. pdf

Скоро след семинара списание Computerworld публикува статия за проекта, която може да бъде прочетена и в Интернет.

РЕСАК провежда съвместен семинар с GEOSYS

10.2007

2007 10 23

На 23 октомври 2007 (вторник) от 9.00 часа в хотел "Света София" (ул."Пиротска" 18) ще се проведе семинар с практическа насоченост "Земеделието днес и утре". Ще бъде представено най-новото в областта на съвременната земеделска практика, използвайки адаптирани аерокосмически и ГИС технологии, а така също и Web услуги. Регистрацията ще се състои от 9.00 до 9.30 ч. пред зала София, в същия хотел, по време на която на участниците ще се раздадат допълнителни материали.

Информационното събитие включва последни новини в областта на практиката и приложението на актуалните технологии в земеделието и ще продължи в рамките на целия ден. Представители на фирма GEOSYS - Франция и нейният партньор в България, Центърът за Приложение на Спътникови Изображения - РЕСАК, ще запознаят участниците с най-новите технологични продукти и решения за оптимизация дейността си, а така също ще дадат отговори на въпроси, свързани с Общата земеделска политика на Европейския съюз.

Учение “FIRE 2007”

09.2007

2007 09 24

Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (НСПБЗН) към МВР, съвместно с българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), организира два семинара с практическа насоченост на тема пожарна безопасност на водния транспорт и нефтопристанищата.

Първият семинар се проведе в гр. Русе от 24 до 26 септември 2007 и представлява пълномащабно учение с международно участие “FIRE 2007”. Темата на учението бе “Ограничаване и ликвидиране последствията от авария с последвал пожар в обект на критичната инфраструктура на територията на област Русе” - при разтоварване на речен танкер в р. Дунав възниква авария, в следствие на която е предизвикан пожар с последвал взрив.

Вторият семинар се проведе в гр. Варна на 26 и 27 септември 2007 с организирана научнопрактическа конференция с международно участие по повод 30 години от ликвидирането на пожара в танкер "ЕРМА". Семинарът бе разделен на сесии на тема "Организация и управление на пожарната безопасност във водния транспорт" и "Аспекти на сигурността във водния транспорт".

Като наблюдатели на учението и участници в семинарите бяха поканени експерти от РЕСАК и френските фирми SPOT Image и SERTIT. Тъй като в проекта BULGARISK един от основните партньори се явява Националната служба по пожарна безопасност и защита на населението беше от особена важност да се види и анализира на място връзката между отделните звена и структури, които участват при възникнало бедствие. Бяха посетени Информационния и Ситуационния център в Русе, които в реално време оповестяваха фазите на бедствието. Цялото учение беше проследено от борда на кораб.

След приключване на учението зам.-министърът на Вътрешните работи г-н Мустафа връчи на представителя на фирмата SERTIT плакет на МВР. Такъв беше получен и от всички чуждестранни наблюдатели от Румъния, Молдова, Сърбия Хърватска, Босна.

Принос към изследването на FORMOSAT-2 от JRC

09.2007

2007 09

Приключи работата на РЕСАК по договор с DG JRC – EC относно втората фаза на задълбочено изследване върху точността на орторектификация на изображения от FORMOSAT-2.

Целта на проучването бе да се финализира анализа на потенциала на FOMOSAT-2 като резервен сензор в акциите по контрол на земеделските субсидии с дистанционни изследвания (CwRS), които се провеждат ежегодно в страните членки на ЕС. В основата си, изследването се състоя в последователно орторектифициране на едно и също изображение с опорни точки (GCPs), чийто брой бе увеличаван постепенно и в точно определен ред. Изпитанието се проведе върху два различни географски региона – един в Созопол, България и един в Мозан, Франция. В допълнение, за всяка зона на изследване, бе оценено въздействието на ъгъла на заснемане върху геометричната точност на орторектифицираните изображения.

Резултатите ще се докладват на годишната конференция по контрол на агросубсидиите с помощта на дистанционни изследвания (CwRS), която ще се проведе в Мадрид, ноември 2007, организирана от DG JRC за страните членки на ЕС.

Участие в международен самолетен експеримент

08.2007

2007 08

В началото на месец август екипът на РЕСАК взе участие в международен експеримент за дистанционно измерване на състоянието на почвена и подпочвена влага и степента на просмукването и с прилагането на най-съвременни технологични решения. В резултат на облитането със самолет AeroCommander 500, на борда на който са монтирани 4 сензора за измерване във видимия, инфрачервения и сантиметров диапазони на електромагнитния спектър се получават тематични карта, а така също и триизмерно изображение на част от поречията на р.Янтра и р.Русенски Лом.

Уникалната апаратура и технология за измерване е разработена в Русия, а Европейската Космическа Агенция е съдействала за оборудване и екипиране на самолета.

При експеримента се прилагат уменията и опита на екипи от България, Русия, Холандия, САЩ и Украйна, които са започнали своята съвместна научна дейност преди години.

Експериментите се проведоха по инициатива и задание на Държавна Агенция за Информационни Технологии и Съобщения с активното съдействие на община Русе и други държавни и частни институции. Резултатите са адаптирани за лесно и удобно ползване от специалисти и експерти, взимащи управленски решения.

Семинар по проект BULGARISK

07.2007

2007 07

В началото на юли 2007 в Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) се проведе първият семинар по проект BULGARISK с участието на експерти от РЕСАК. Това е българо-френски пилотен проект на тема “Интегриране на спътникови изображения в оперативните процедури на управлението на риска в България” финансиран от правителството на Р. Франция.

РЕСАК е българският партньор по проекта, като се работи съвместно с Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ), МВР, Националната служба за пожарна безопасност и защита на населението (НСПБЗН), Националния институт по метеорология и хидрология(НИМХ), Държавна агенция по горите (ДАГ) и др.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 1 година, като бенефициент е Държавната агенция по информационни технологии и съобщения.

От френска страна партньори са SPOT Image – ръководител на проекта, - INFOTERRA, SERTIT и Boost Technologies.

Рисковете от наводнения, горски пожари и замърсяване на акваторията на Черно море с нефтопродукти и адаптираните към тях космически и ГИС технологии за целите на оперативното управление ще бъдат основните теми при работата по проекта.

ReSAC на InterGeo East

02.2007

2007 02

InterGeo East е търговско изложение и конференция в областта на управлението на земите, геоинформацията, строителството и околната среда. Тази година, в периода 1-2 Март 2007, за домакин на конференцията е избрана България. Посетете щанда на РЕСАК (Зала 1 | 1.235) по време на този важен форум за продукти и обмен на знания в отрасъла на геоинформацията. InterGeo-East ще се проведе в център Интер Експо - София (бул."Цариградско шосе" 147).