Новини 2018

Коледен празник с колеги и приятели

12.2018

РИМИ И ФОРМУЛИ – книги за поета Кирил Христов и геодезиста акад. Владимир Христов

06.2018

На 14 юни 2018г. в Дома на науката и техниката, ул. „Г.С.Раковски“ № 108 в гр. София се състоя премиерата на книгата „Рими и формули“ с автор Невена Христова.

Книгата се състои от две части, озаглавени „Кирил Христов Бащата“ и „Владимир Христов Синът“ посветени на признатия поет – дядо на авторката и на единствения академик сред българските геодезисти – бащата на авторката.

Събитието бе организирано от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България със съдействието на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Беше прочетен поздравителен адрес от името на зам.-председателя на Народното събрание на Република България  Емил Христов, приветствие от съпредседателя на Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа Петко Колев и присъствие с приветствие от зам.-министъра на МРРБ Валентин Йовев.

На  събитието присъстваха над 200 души – учени, професори от БАН, геодезисти, студенти,  писатели и поети. Сред тях беше и представителна група от 50 учители, ученици и родителите им от Основно училище „Кирил Христов“ Стара Загора (роден град на Кирил Христов). Децата представиха литературно-музикална програма, народни песни и танци от родния край.

Спомоществователи на книгата са Фондация Проф. Иван-Асен Николов Петков, РЕСАК и Сталкер - КМ ЕООД.

Покана за представянето на книгата „Рими и формули“ pdf

Участие на РЕСАК / АУРЕ в няколко инициативи, организирани под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на геоинформационните услуги

04.2018

На 17.04.2018г. в „Дом на Европа“, гр. София, ул. “Раковски“ № 124 се проведе Обучителен семинар по програма „Коперник", организиран съвместно от Европейската комисия и Министерство на икономиката.

Събитието имаше за цел да популяризира използването на данни и информация предоставяни от програмата „Коперник“, като същевременно да предостави възможност за обучение по отношение на: достъп до сателитните данни на Коперник, Коперник - служба за мониторинг на земната повърхност  (CLMS), услуги за мониторинг на морската среда (CMEMS), услуги за мониторинг на атмосферата на Коперник (CAMS), услуги за управление на аварийни ситуации (EMS).

Представител на РЕСАК / АУРЕ участва с презентация на тема „Fields of Application of Copernicus Data“.

За повече информация: http://www.copernicus.eu/infosession-bulgaria

На 18-19 април 2018г. в хотел Хилтън, гр. София се проведе регионален семинар на тема “Космически базирани услуги за регионални стратегии в дигиталната икономика: балкански и черноморски перспективи”, организиран от Европейската космическа агенция и Министерство на икономиката и в сътрудничество с Европейската асоциация на дружествата в сектора на дистанционните изследвания (EARSC) и БАН.

РЕСАК / АУРЕ взеха участие в изложението на български и чуждестранни компании и представиха своите дейности, услуги и успешно изпълнени национални и международни проекти.

За повече информация: http://www.balkanspace.info

На 26-27 април 2018г., в Големия салон на Българската академия на науките, както и в конферентната зала на Националния археологически институт с музей (НАИМ-БАН), гр. София се състоя трети международен научен семинар, организиран от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН и Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК. Научният семинар бе включен в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и се проведе със съдействието на Министерството на вътрешните работи. Целта на семинара бе да събере учени от областта на управление на риска от бедствия, практици и политици, за да обменят знания и опит и да дискутират пътищата към укрепване на управлението на риска от бедствия на местно, национално и европейско равнище.

РЕСАК / АУРЕ участваха с презентация на тема „Risk Data Hub Pilot Project JRC-DRMKC - ASDE – ECOREGIONS“.

За повече информация: http://drmkc.jrc.ec.europa.eu

На 3-4 май 2018 Съвместния изследователски център (DG JRC)  на ЕК организира в НДК, конференция на тема „Интелигентна специализация и технологичен трансфер като иновационни двигатели за регионален растеж“.

Дискутирани бяха възможностите, които ЕС предоставя за икономическото и социално развитие на Югоизточна Европа и в частност на Западните Балкани или така наречената „Интелигентна специализация“.  Бяха посочени методи за идентифициране силните страни на страни като Сърбия, Македония и България, така че изследванията и инвестирането в иновации да се обвържат тясно с тях, като по този начин се създадат условия за местен растеж на четворната спирала (обучение, наука, бизнес, цивилно общество и местна власт).

 

Може да прегледате видео записи на всички сесии на сайта на събитието: https://ec.europa.eu

Участие на АУРЕ / РЕСАК в работна среща по проект DARWIN в Линкьопинг, Швеция

03.2018

Представител на АУРЕ / РЕСАК участва в третата работна среща (6-8 март 2018) на “Общността на практикуващите” по проект DARWIN. Участието се осъществи по покана на Център за обучение и изследвания в областта на медицината и травматология по време на кризи / Katastrofmedicinskt centrum (KMC, Sweden), който е един от основните партньори в проекта.

Проектът DARWIN е научноизследователски проект, финансиран от ЕС, в рамките на програмата за научни изследвания "Хоризонт 2020". Проектът е съсредоточен върху подобряване на реакцията при очаквани и неочаквани кризи, засягащи критичните обществени структури по време на природни бедствия (например наводнения, земетресения) и причинени от човека бедствия (например терористични атаки или индустриални аварии). За да се постигне това, са разработени “Европейски насоки за управление на устойчивостта”, насочени към мениджърите на критичната инфраструктура, мениджърите за реагиране при кризи и аварийни ситуации, доставчиците на услуги, службите за първа помощ и др. Операторите на инфраструктурата ще разполагат с актуални и ефективни насоки, за да се постигне по-бърза, по-ефективна и високо адаптивна реакция при кризи. Това ще има пряко въздействие върху безопасността на европейските граждани по време на криза и бедствие в бъдеще. Насоките за устойчивост на DARWIN също ще имат значителна полза за правителствата на държавите-членки на ЕС.

Повече информация за проекта и разработените насоки може да бъде получена от уеб-сайта а проекта: h2020darwin.eu.

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ) и Сдружение "Алианс за околна среда" (АОС) участваха в среща-семинар с представител на немската фирма GAF AG - Jurgen Langenwalter

02.2018

На 07.02.2018 г. в конферентната зала на ул. Кокиче 9, кв. Лозенец, гр. София, се състоя среща-семинар между експерти от РЕСАК, АУРЕ и АОС с представител на немската фирма GAF AG - Jurgen Langenwalter.

От немска страна бяха представени следните теми:

 • представяне на фирмата GAF AG;
 • информация за настоящи и бъдещи спътници;
 • представяне на продукта „Gaf Elevation Suite“ (от 0.3 m до 5 m резолюция);
 • представяне на софтуер GAFMap - Desktop GIS, включително DEM Viewer и Geology Extension;
 • примери за услуги и решения - моделиране на наводнения, генериране на височини на сгради, картографиране на биоразнообразие, мониторинг на промените на природните ресурси, топографско картографиране, реакция по време на бедствие.

От българска страна бяха представени следните теми:

 • представяне на ReSAC / ASDE;
 • концепция, базирана на водещия трансграничен проект BG-RO - CBC 171;
 • подкрепа на ЕС, макрорегионалните политики/програми - Регионален център за интегрирано управление на риска и териториите в района на Долен Дунав;
 • от изследвания до оперативна практика и услуги с добавена стойност.

Основна цел на срещата бе да се задълбочат контактите между участниците, които отдавна имат професионални взаимоотношенията по различни Европейски проекти, като се генерират идеи за съвместна бъдеща дейност.

Обсъдени бяха също така и предстоящи събития, във връзка с програмата за Председателството на България на Съвета на Европа, които ще се проведат през м.април 2018 година.

Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК изпълни допълнителни дейности по проект за изготвяне на Общ устройствен план /ОУПО/ на община Болярово.

01.2018

Общият устройствен план на община Болярово, Югоизточна България, е разработен от консорциум, ръководен от Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони /АУРЕ/. Център РЕСАК взе участие в разработката, като изпълни допълнителни дейности в рамките на проекта.

Общият устройствен план за управление обхваща цялата територия на общината (667.33 км2) с 20 населени места със своите землища с център гр. Болярово.

Изискването за ОУПО се основава на значителните промени в социално-икономическата среда и условията, при които се развиват икономиката, социалната област, техническата инфраструктура и природната среда. Тези промени засягат процесите, свързани с развитието на основните функционални системи на община Болярово, които са определили изисквания към устройственото планиране на общинската територия. ОУПО е разработен въз основа на чл. 124 от Закона за устройство на територията и Решение на Общинския съвет за разработване на общи устройствени планове.

Планът е разработен като проект в две фази: предварителен и окончателен проект. Той е придружен от екологична оценка, съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и / или Закона за биологичното разнообразие.

В отговор на новите тенденции в политиките на ЕС, особено в областта на регионалното управление, новата Обща Селскостопанска Политика (ОСП), укрепването на устойчивостта, хармонизирането на данните и редовното наблюдение на промените, са включени някои от иновационни практики в общия план за развитие, като например:

 • хармонизирани бази данни и уеб-базиран географски портал;
 • редовен мониторинг на промените въз основа на интерпретация на сателитни изображения и стандарта ISO 19144-2;
 • Интегрирано управление на риска и планиране на превенцията, като се използват бази данни за активите и данни за исторически природни и антропогенни бедствия и съответните загуби.

В Център РЕСАК беше направен анализ на горски територии, засегнати от корояд. Анализът е изготвен във връзка с обезпокоителните темпове и повсеместното разпространение на нашествие от корояд, което обхваща големи територии на иглолистни гори в цялата страната. Изготвена е карта, даваща представа за точните места (hot spots) на дърветата подложени на изсъхване, което може да се ползва при борба срещу нашествието от корояд. Беше оценена площта на засегнатите територии и беше направен ориентировъчен анализ на загубите на дървесна маса. За анализите са използвани спътникови изображения от Европейският спътник Sentilel 2, дата 24 август 2017. Изображението е подложено на допълнителна обработка, интерпретация и автоматизирана класификация в Център РЕСАК. Използвани са комбинации от спектрални канали: NIR-Red-Green / Red-Green-Blue.

С оглед доброто изпълнение на задачите по изготвянето на ОУПО на община Болярово беше извлечена допълнителна информация от спътникови изображения, свързана със земното покритие, земеползване и съответните настъпили промени през годините. За целта бяха използвани изображения от:

 • европейския спътник Sentilel 2, дата на заснемане 3 май 2017
 • корейския спътник с радар със синтезирана апертура KOMPSAT 5, дати на заснемане 11 април 2014 и 5 май 2016

Извършена е радиометрична обработка на изображението от сателита KOMPSAT-5, за да се сравни с изображението на Sentinel-2 и бяха разграничени основни типове земно покритие. По-подробно изследване на спецификата на различните видове земни покрития и по-специално на видовете земни покрития в градската среда трябва да се проучи, за да се изследват промените в различните години.