Участие на АУРЕ / РЕСАК в работна среща по проект DARWIN в Линкьопинг, Швеция

03.2018

Представител на АУРЕ / РЕСАК участва в третата работна среща (6-8 март 2018) на “Общността на практикуващите” по проект DARWIN. Участието се осъществи по покана на Център за обучение и изследвания в областта на медицината и травматология по време на кризи / Katastrofmedicinskt centrum (KMC, Sweden), който е един от основните партньори в проекта.

Проектът DARWIN е научноизследователски проект, финансиран от ЕС, в рамките на програмата за научни изследвания "Хоризонт 2020". Проектът е съсредоточен върху подобряване на реакцията при очаквани и неочаквани кризи, засягащи критичните обществени структури по време на природни бедствия (например наводнения, земетресения) и причинени от човека бедствия (например терористични атаки или индустриални аварии). За да се постигне това, са разработени “Европейски насоки за управление на устойчивостта”, насочени към мениджърите на критичната инфраструктура, мениджърите за реагиране при кризи и аварийни ситуации, доставчиците на услуги, службите за първа помощ и др. Операторите на инфраструктурата ще разполагат с актуални и ефективни насоки, за да се постигне по-бърза, по-ефективна и високо адаптивна реакция при кризи. Това ще има пряко въздействие върху безопасността на европейските граждани по време на криза и бедствие в бъдеще. Насоките за устойчивост на DARWIN също ще имат значителна полза за правителствата на държавите-членки на ЕС.

Повече информация за проекта и разработените насоки може да бъде получена от уеб-сайта а проекта: h2020darwin.eu.