Участие на РЕСАК / АУРЕ в няколко инициативи, организирани под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на геоинформационните услуги

04.2018

На 17.04.2018г. в „Дом на Европа“, гр. София, ул. “Раковски“ № 124 се проведе Обучителен семинар по програма „Коперник", организиран съвместно от Европейската комисия и Министерство на икономиката.

Събитието имаше за цел да популяризира използването на данни и информация предоставяни от програмата „Коперник“, като същевременно да предостави възможност за обучение по отношение на: достъп до сателитните данни на Коперник, Коперник - служба за мониторинг на земната повърхност  (CLMS), услуги за мониторинг на морската среда (CMEMS), услуги за мониторинг на атмосферата на Коперник (CAMS), услуги за управление на аварийни ситуации (EMS).

Представител на РЕСАК / АУРЕ участва с презентация на тема „Fields of Application of Copernicus Data“.

За повече информация: http://www.copernicus.eu/infosession-bulgaria

На 18-19 април 2018г. в хотел Хилтън, гр. София се проведе регионален семинар на тема “Космически базирани услуги за регионални стратегии в дигиталната икономика: балкански и черноморски перспективи”, организиран от Европейската космическа агенция и Министерство на икономиката и в сътрудничество с Европейската асоциация на дружествата в сектора на дистанционните изследвания (EARSC) и БАН.

РЕСАК / АУРЕ взеха участие в изложението на български и чуждестранни компании и представиха своите дейности, услуги и успешно изпълнени национални и международни проекти.

За повече информация: http://www.balkanspace.info

На 26-27 април 2018г., в Големия салон на Българската академия на науките, както и в конферентната зала на Националния археологически институт с музей (НАИМ-БАН), гр. София се състоя трети международен научен семинар, организиран от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН и Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК. Научният семинар бе включен в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и се проведе със съдействието на Министерството на вътрешните работи. Целта на семинара бе да събере учени от областта на управление на риска от бедствия, практици и политици, за да обменят знания и опит и да дискутират пътищата към укрепване на управлението на риска от бедствия на местно, национално и европейско равнище.

РЕСАК / АУРЕ участваха с презентация на тема „Risk Data Hub Pilot Project JRC-DRMKC - ASDE – ECOREGIONS“.

За повече информация: http://drmkc.jrc.ec.europa.eu

На 3-4 май 2018 Съвместния изследователски център (DG JRC)  на ЕК организира в НДК, конференция на тема „Интелигентна специализация и технологичен трансфер като иновационни двигатели за регионален растеж“.

Дискутирани бяха възможностите, които ЕС предоставя за икономическото и социално развитие на Югоизточна Европа и в частност на Западните Балкани или така наречената „Интелигентна специализация“.  Бяха посочени методи за идентифициране силните страни на страни като Сърбия, Македония и България, така че изследванията и инвестирането в иновации да се обвържат тясно с тях, като по този начин се създадат условия за местен растеж на четворната спирала (обучение, наука, бизнес, цивилно общество и местна власт).

 

Може да прегледате видео записи на всички сесии на сайта на събитието: https://ec.europa.eu